دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٨ :: ١٠:١٣
عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 6 ماهه نخست سال 98

عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر



دانلود فايل : t_video5823523444859341015.mp4 ( 25183KB )