سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ :: ٠٩:٢٥
نخستین نشست مشترک کارگروه های تخصصی منطقه گل گهر

نخستین نشست مشترک کارگروه های تخصصی منطقه گل گهر

هم اکنون نخستین نشست مشترک کارگروه های تخصصی منطقه گل گهر در محل پردیس امید مجتمع گل گهر در حال برگزاریست روابط عمومی و امور بین الملل @geg_pr

نخستین نشست مشترک کارگروه های تخصصی منطقه گل گهر