دوشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٩ :: ١٥:٥٣
شهادت جمعی از پرسنل ناوچه کنارک را به ملت شهید پرور ایران تسلیت می نماییم.

شهادت جمعی از پرسنل ناوچه کنارک

شهادت جمعی از پرسنل ناوچه کنارک را به ملت شهید پرور ایران تسلیت می نماییم.

شهادت جمعی از پرسنل ناوچه کنارک