يکشنبه ٦ اسفند ١٣٩٦ :: ١٤:٣٠
با دستور مديرعامل محترم شركت معدني و صنعتي گل گهر

هزينه چاپ سر رسيد در منطقه گل گهر

صرف امور خيريه مي شود

هزينه چاپ سر رسيد در منطقه گل گهر