يکشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٧ :: ١٥:٤٨
گهر پرس ارگان رسمی اطلاع رسانی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر :

دوازدهمین شماره هفته نامه الکترونیکی گهر پرس منتشر شد

*آنالیز ریشه خرابی توقف سیستم محرکه تیکنر *نقشه برداری علل ریشه خرابی *فرم اجرای راهکارهای پیشنهادی *...

دوازدهمین شماره هفته نامه الکترونیکی گهر پرس منتشر شددانلود فايل : GH-14-4.pdf ( 1257KB )