سه شنبه ١٤ آذر ١٣٩٦ :: ٠٧:٥١
روتيتر خبر

گزارش عملكرد(annual report) شركت گل گهر به زبان انگليسي منتشر شد

گزارش عملكرد(annual report) شركت گل گهر به زبان انگليسي منتشر شد

گزارش عملكرد(annual report) شركت گل گهر به زبان انگليسي منتشر شد

گزارش عملكرد(annual report) شركت گل گهر به زبان انگليسي منتشر شد

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر در این رابطه گفت: این گزارش جامع با هدف ارائه به سرمایه گذاران خارجی و شرکت های خارجی که گل گهر با آنها مشارکت استراتژيك دارد، چاپ و منتشر شده است.

ابوذر حلوایی پور افزود:در این گزارش لاتین، نگاهی به ساختار حاکمیتی شرکت، وضعیت طرح های توسعه، گزارش عملکرد سال ۹۵ و مقایسه آن با سالهای گذشته، گزارش عملکرد مالی، صورت های مالی شرکت بر طبق استانداردهای جهانی، گزارش حسابرس و بازرسی قانونی و...آمده است.

وی ادامه داد: این گزارش جامع توسط شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امين و به همت معاونت مالی اقتصادی شرکت و روابط عمومی گردآوری شده است.