سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧ :: ١٠:١٣
بازدید مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

دکتر حجت الله صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ...

دکتر حجت الله صیدی مدیر عامل بانک صادرات ایران فردا چهارشنبه در سفری یک روزه به سیرجان از منطقه معدنی و‌صنعتی گل گهر بازدید و در نشستی مشترک با مدیر عامل گل گهر شرکت خواهد کرد.

دکتر حجت الله صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ...