سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٧ :: ٠٩:٠٠
نشست معین های اقتصادی استان کرمان به میزبانی شرکت گل گهر

با حضور دکتر فدایی سرپرست استانداری ، مجمع نمایندگان و‌ جمع کثیری از مسئولین ارشد

نشست معین های اقتصادی استان کرمان به میزبانی شرکت گل گهر با حضور دکتر فدایی سرپرست استانداری ، مجمع نمایندگان و‌ جمع کثیری از مسئولین ارشد در تهران در برگزار شد.

 با حضور دکتر فدایی سرپرست استانداری ، مجمع نمایندگان و‌ جمع کثیری از مسئولین ارشد