عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/01/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"عمليات اجرايي احداث مقبره شهداي گمنام "
در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه‌شنبه مــورخ 10/2/98 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز سه‌شنبه مورخ 3/2/98 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه عمومی
دانلود فهرست بها
دانلود نقشه های سازه
دانلود عکس سه بعدی
دانلود نقشه های معماری
دانلود عکس سه بعدی
دانلود عکس سه بعدی
دانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

<< بازگشت به ليست مناقصات