عنوان مناقصه :فراخوان شماره 98/01/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" عمليات راهبري، اپراتوري، نگهداري و تعميرات و بهره برداري از شش دستگاه ديزل ژنراتور و تابلوهاي برق و ترانسفورماتورهاي مربوطه"
در محل نيروگاه اظطراري واقع در مجتمع خود را از طريق فراخوان عمومي به شركت‌ها‌ي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/02/16 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان شناسايي شركت_هاي پيمانكاري جهت انجام عمليات راهبري، ...

<< بازگشت به ليست مناقصات