عنوان مناقصه :فراخوان شماره 98/04/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" انجام فرآيند مهندسي معكوس و تهيه دفترچه هاي فني و همچنين انجام بازرسي حين ساخت داخل قطعات و لوازم يدكي مورد نياز خود در سايت‌هاي گندله‌سازي و توليد كنستانتره آهن"
خود را از طريق فراخوان عمومي به شركت‌ها‌ي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه‌ شنبه مــورخ 98/02/31 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان

<< بازگشت به ليست مناقصات