عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/14/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل‌گهر (سهامي عام) در نظر دارد اجراي
" طرح توسعه سکوهای استادیوم فوتبال مجموعه ورزشي"
خود را واقع در شهر سيرجان، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/04/12 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز يكشنبه مورخ 98/04/09 براي متقاضيان الزامي مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر (12)
دانلود نقشه ها
دانلود برآورد کل
دانلود برآورد فصول رشته ها
دانلود جزییات برآورد

<< بازگشت به ليست مناقصات