عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/19/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" بهره برداري، سرويس، نگهداري و تعميرات ترانسفورماتورها و تجهيزات پست20/230 كيلو ولت و تأمين برق مورد نياز و مطمئن مجتمع"
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نظر را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 98/04/31 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 98/04/25 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر (2)

<< بازگشت به ليست مناقصات