عنوان مناقصه :فراخوان شماره 98/07/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" مهندسي معکوس، تهیه نقشه های فنی و ساخت یک دستگاه پمپ پلانجری تزریق هیدروکسید سدیم"
را از طريق فراخوان عمومي به شركت‌ها‌ي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/04/15 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود دستورالعمل فراخوان 7-98-ف (نوبت دوم)
دانلود مشخصات فنی

<< بازگشت به ليست مناقصات