عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 98/04/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" سرويس ، نگهداري ،تعميرات و راهبري سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق دستي و اتوماتيك دفتر مركزي تهران "
خود را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را زا لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 98/05/08 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع استعلام روز شنبه مورخ 98/05/05 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد استعلام
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامین کنندگان شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود موازين_و_الزامات_hse

<< بازگشت به ليست مناقصات