عنوان مناقصه :فراخوان شماره 98/11/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
پروژه " مهندسي معکوس و ساخت يونيت كامل مقاومت ترمزي موتور AIR SEPARATOR كارخانه گندله سازي"
خود را از طريق برگزاري مناقصه به شركت‌ واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي مناقصه‌گران مي‌باشد، حداكثر تا تاريخ دوشنبه 98/05/28 به نشاني دفتر كميسيون معاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان

<< بازگشت به ليست مناقصات