عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شناسايي شركت‌ها به شماره 98/12/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام)
در نظر دارد پروژه
" مهندسی معکوس و ساخت ورق تفلونی TVR1000"
خود را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار‌ واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي مناقصه‌گران مي‌باشد، حداكثر تا تاريخ چهارشنبه مورخ 98/07/10 به نشاني دفتر كميسيون معاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان
دانلود مشخصات فنی 1
دانلود مشخصات فنی 2

<< بازگشت به ليست مناقصات