عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شماره 98/09/ف (نوبت دوم )
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام ) در نظر دارد
" خريد پهناي باند اختصاصي اينترنت "
خود را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . هدف از اين فراخوان شناسايي شركت هاي صاحب صلاحيت بمنظور دعوت به مناقصه مي باشد .
مدارك مورد نياز جهت دعوت به مناقصه :
1- اساسنامه و اظهار نامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع قرارداد)
2- تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حـــاوي معرفي صاحبان امضاء هاي مجاز
3- گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر اعتبـاراساسنامه و موجوديت شركت
4- مدارك مثبته ثبت نام اينترنتي مربوط به موديان ماليات بر ارزش افزوده.
5- مجوز FCP و یا ServCo از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتما "برابر اصل"
6- گواهي ثبت دفتر نمایندگی فروش و ارائه خدمات پشتیبانی مستقر در سیرجان( قرارداد نمایندگی به همراه آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و یا سند ملکی دفتر نمایندگی و گذشت حداقل دو سال از تاسیس دفتر)
7- حداقل سه نفر نیروی فنی مستقر در سیرجان(لیست بیمه سه ماه اخیر پرسنل فنی بهمراه مدارک فنی و رزومه تخصصی، مشخصات فردی، کپی آخرین مدرک تحصیلی و سمت فرد بهمراه چارت سازمانی)
8- رونوشت برابر با اصل قراردادهای فروش اینترنت بالای 20مگابیت بر ثانیه در شهرستان سیرجان و در صورت وجود قراردادهاي منعقده با شرکت های منطقه گل گهر(موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، نام، آدرس و شماره تلفن کارفرما ارسال گردد).
9- شبکه دسترسی در سطح شهرستان سیرجان و منطقه ویژه اقتصادی(مختصات و آدرس دقیق پاپ سایت ها و محدوده پوشش دهی)
10- عضویت در RIPE NCC و ارائه مستندات لازم در این خصوص
11- گواهي حسن سابقه از قراردادهای فعلی و قبلی ( رضایت نامه از قراردادهای بالای 20 مگابیت بر ثانیه در 2 سال اخیر)
- كليه مدارك و اسنادي كه بصورت كپي ارسال مي شوند بايستي برابر اصل شده باشند .
- شرايط و مدارك ذكر شده فوق حداقل شرايط لازم جهت شركت در مناقصه مي باشد و شركت كنندگان در فراخوان كليه مدارك و مستندات فوق را تكميل و در پاكت در بسته و مهر موم شده به نشاني دفتر مركزي شركت واقع در تهران – خيابان دكتر فاطمي روبري هتل لاله – ساختمان نگين ، پلاك 273 – دبيرخانه مركزي و يا به نشاني سيرجان – كيلومتر 50 جاده شيراز – مجتمع معدني و صنعتي گل گهر – دفتر كميسيون معاملات و حداكثر تا تاريخ 1398/07/06 ارسال گردد .
- روي پاكت ارسالي بايستي قيد گردد " مربوط به فراخوان شماره 98/09/ف (نوبت دوم )"
- جهت كسب اطلاعات بيشتر و هرگونه سوال در اين زمينه ميتوانيد با شماره 41423328-034 و يا همراه 09133475779 آقاي مهندس آقابابايي تماس حاصل نمائيد .

<< بازگشت به ليست مناقصات