عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 98/08/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار كارفرما "
را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/07/06 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا تهران: خيابان دكتر فاطمي، روبروي هتل لاله، ساختمان نگين، شماره 273 ، دبيرخانه مركزي شركت معدني و صنعتي گل گهر مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد استعلام
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر (2)

<< بازگشت به ليست مناقصات