عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/27/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" انجام خدمات مشاوره براي طراحي معابر و شبكه آب هاي سطحي سايت "
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/07/13 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/07/06 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني
دانلودفرم پرسشنامه ارزيابي تامين کنندگان شركت معدني و صنعتي گل گهر

<< بازگشت به ليست مناقصات