عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/34/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" بیمه اموال و دارائیها و باربري خود در سال 99-98"
را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت بیمه گر واجد شرايط (شعب مرکزی) واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . متقاضيان مي‌توانند روزهای شنبه و يكشنبه مورخ 20 و 98/07/21 از محل موضوع مناقصه بازديد نمايند. مهلت تحويل پاكتها ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 98/07/28 در محــل دبیرخانه دفتر مرکزی (تهران) و يا دفتر كميسيون معـاملات (مجتمع - سیرجان) مي باشد. ضمنأ شركت معدني و صنعتي گل‌گهر در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات