عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 98/09/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" انجام خدمات مشاوره بمنظور انجام ارزيابي سيستم مديريت محيط زيست ايمني و سلامت شغلي ISO14001-ISO45001 در راستاي تحليل شكاف و تدوين نقشه راه HSE"
را از طريق برگزاري استعلام عمومي به مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/08/01 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا تهران: خيابان دكتر فاطمي، روبروي هتل لاله، ساختمان نگين، شماره 273 ، دبيرخانه مركزي شركت معدني و صنعتي گل گهر مي باشد ، ضمنا شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد استعلام

<< بازگشت به ليست مناقصات