عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 98/37/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"تأمين دو دستگاه ترانسفورماتور"
مورد نياز خود را به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 98/08/14 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي داخلي گلكهر
دانلود پلاك اكتروموتورها

<< بازگشت به ليست مناقصات