عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شناسايي شركت‌ها به شماره 98/13/ف
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه
" مهندسی معکوس و ساخت بورد الكترونيكي سنسور ارتعاش‌سنج"
خود را از طريق برگزاري استعلام به پيمانكار‌ واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي مناقصه‌گران مي‌باشد، حداكثر تا تاريخ شنبه مورخ 98/09/02 به نشاني دفتر كميسيون معاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان
دانلود تصویر
دانلود کاتالوگ

<< بازگشت به ليست مناقصات