عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/11/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" انجام خدمات مشاوره و اجراي سامانه GIS حقوقي و املاك و مستحدثات شركت معدني و صنعتي گل گهر "
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/11/12 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/11/05 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد ، لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود تعرفه
دانلود آیین نامه
دانلود تعرفه_کل
دانلود تعرفه_نقشه_برداری
دانلود دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني (2)

<< بازگشت به ليست مناقصات