عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 98/52/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" زیر سازی چمن مصنوعی ورزشگاه شماره 2 گل گهر"
را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روزشنبه مــورخ98/11/12در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/11/05 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد ، لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني وصنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود فهرست بها
دانلود آیین نامه

<< بازگشت به ليست مناقصات