عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 98/43/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" بارگيري و حمل محصولات داخلي از قبيل كنسانتره ، گندله ، دانه بندي و كلوخه سنگ آهن جهت خوراك دهي به كارخانجات كارفرما با تناژ ساليانه 10،000،000 تن "
را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 98/12/11 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي پروژه روز يكشنبه مورخ 98/12/04 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد ، ضمنا شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر

<< بازگشت به ليست مناقصات