عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 69/98/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
"راه اندازي ،بهسازي وتعويض رينگ فلزي دفني آب آتش نشاني كارخانه گندله سازي شماره1 با لوله هاي پلي اتيلن.بطورتوام EPC"
را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نظر را از لینک ذیل دانلود نمايند.مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14روزچهارشنبه مــورخ 07/03/99 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز يكشنبه مورخ 28/02/98 براي متقاضيان الزامي‌باشد ، لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني وصنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه هاي شركت معدني و صنعتي گلگهر

<< بازگشت به ليست مناقصات