عنوان مزایده :آگهی مزايده عمومی CT/97-07
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
در نظر دارد 55 هزار تن کنسانتره توليدی خود را با عيار 66.5 درصد با شرايط تحويل به صورت FOB از اسکله شهید رجائی از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان محترم می توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود کنند.
لازم به ذکر است پاکت پيشنهادی بايستی حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1397/10/23 به آدرس: تهران، خيابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 273، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، طبقه ششم، دفتر صادرات تحويل گردد.
دانلود اسناد مزایده

<< بازگشت به ليست مناقصات