عنوان مزایده :آگهي مزایده شماره 98/2/ز
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" محصول گندله ريزدانه سنگ آهن توليدي خود به ميزان پنجاه هزار تن با عيار Fe: 65% "
را بصورت ترم تحويل ex-work انبار كارخانجات گندله‌سازي شركت خود، از طريق مزایده عمومي به فروش برساند. لذا كليه متقاضيان محترم می توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. آناليز فيزيكي و شيميايي محصول توليدي در اسناد موجود مي‌باشد. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/10/07 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مزایده
دانلود آيين نامه صيانت فضاي سبز
دانلود موازين و الزامات HSE

<< بازگشت به ليست مناقصات