عنوان مزایده :آگهی مزايده عمومی شماره 1/99/ز
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" مقدار150هزار تن کنسانتره آهن با عيار 66.2 درصد از اسکله بارکو را با شرايط ترم تحويل FOB"
از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطلاع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت تأمين کنندگان و مشتريان – مزايده ها مراجعه فرمايند. لازم به ذکر است پاکات پيشنهادی مي‌بايد حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 02/04/ 1399به آدرس: تهران، خيابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک 273، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، دبيرخانه مركزي تحويل گردد. تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت 11:00 مورخ 99/04/03 خواهد بود.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود مزایده

<< بازگشت به ليست مناقصات