دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
صفحه اصلی
درباره شرکت تولید و توسعه رسانه ها شبکه هم افزایی تامین کنندگان و مشتریان سهامداران
مسئولیت های اجتماعی
صدای ذینفعان انتقادات و شکایات


آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها مناقصه عمومي شماره 96/14/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) موعد تحویل پاکتهای مناقصه مذکور با عنوان "طراحي، ساخت و نصب نوار ورودي به خطوط 6،5 و7 توليد كنسانتره با ظرفيت 1500 تن بر ساعت" را از روز چهارشنبه مورخ 96/08/03 به روز شنبه مورخ 96/08/20 موکول نموده است . لذی کلیه متقاضیان میتوانند مدارک را از لینک ذیل دریافت نمایند ، حداقل تا 5 روز قبل از موعد جدید تحویل پاکتها ، بصورت روزانه به این سایت مراجعه نموده تا در جریان صورتجلسات جدید و یا تغییرات احتمالی اسناد مناقصه قرار گیرند.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني وصنعتي گل گهر
  اسناد مناقصه شماره 96/14/ع
  اطلاعات تکمیلی مناقصه
  معیارهای ارزیابی فنی
  243-E-G01-912AA91-01 (Rev.03) (1)
  243-E-C08-912KT02-01(Rev.01).part1 (1)
  243-E-C08-912KT02-01(Rev.01).part2 (1)
  فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان(پیمانکاران)

Back to Top