دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
صفحه اصلی
درباره شرکت تولید و توسعه رسانه ها شبکه هم افزایی تامین کنندگان و مشتریان سهامداران
مسئولیت های اجتماعی
صدای ذینفعان انتقادات و شکایات


آگهي مناقصه عمومي شماره 96/12/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "حفر، تجهيز، توسعه و آزمايش يك حلقه چاه آبرفتي با سيستم ضربه اي دوراني و ماده كف زا در دشت قطاربنه" را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا كليه متقاضيان مي توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دریافت نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 96/07/18 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل پروژه ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 96/07/11 براي متقاضيان بلامانع است.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني وصنعتي گل گهر
  اسناد مناقصه عمومي شماره 96/12/ع
  فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان(پیمانکاران)

Back to Top