عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 97/18/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
مطالعات يكپارچه محيط زيست در كارخانه مجتمع گل گهر"
از طريق برگزاري استعلام عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 97/10/15 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد استعلام
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين کنندگان

<< بازگشت به ليست مناقصات