عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي تجديد شده شماره 97/19/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" اندازه گيري آزمايشات نمونه برداري از تصفيه خانه فاصلاب، پساب تغليظ، آب شرب و خاك زيست محيطي در قالب طرح خود اظهاري در پايش سازمان حفاظت محيط زيست "
خود را از طريق استعلام عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 97/10/12 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع واقع در كيلومتر 50 جاده سيرجان – شيراز ( واحد كميسيون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر ) و يا دبيرخانه دفتر مركزي تهران مي باشد .
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد استعلام
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين کنندگان

<< بازگشت به ليست مناقصات