عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/26/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" اجراي عمليات حفاري اكتشافي به میزان 39،700 متر"
را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 97/10/23 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه در روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 16و97/10/17 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه صيانت فضاي سبز
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين کنندگان
دانلود شيوه نامه كدينگ اسناد و تجهيزات (1)
دانلود شيوه نامه صيانت از انرژي گلكهر (2)
دانلود موازين HSE (5)

<< بازگشت به ليست مناقصات