عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 97/23/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" ارائه خدمات راهبري، بازرسي، تعمير و نگهداري و بهره برداري حدود 44 كيلومتر شبكه تغذيه گاز و 12 ايستگاه گاز TBS و اندازه گيري جهت گاز رساني به كارخانجات مربوطه"
خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 97/10/30 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز سه‌شنبه مورخ 97/10/25 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود شيوه نامه صيانت از انرژي گلكهر (4) (3)
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين کنندگان
دانلود جدول مصارف كليه ايستگاه هاي تقليل فشار
دانلود موازين HSE (5)

<< بازگشت به ليست مناقصات