عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 97/25/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" تهيه ، تعويض و بهينه سازي پنلهاي كنترل سيستم اعلام و اطفاء حريق كانونشنال chup fire"
خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 97/11/23 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 97/11/13 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلوشيوه نامه كدينگ اسناد و تجهيزات
دانلودفرم پرسشنامه ارزيابي تامین کنندگان شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود موازين HSE

<< بازگشت به ليست مناقصات