عنوان مناقصه :آگهي فراخوان شناسايي شركت هاي مهندسين مشاور ارائه دهنده خدمات مهندسی و مشاوره ای در خصوص تعیین درصد آبرفت سیمانی و سنگ های تخریبی کنگلومرا و برش ( وزن مخصوص بالای 2.2) و اندازه گیری وزن مخصوص (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای در خصوص تعیین درصد آبرفت سیمانی و سنگ های تخریبی کنگلومرا و برش ( وزن مخصوص بالای 2.2) و اندازه گیری وزن مخصوص "
در معدن شماره 1 خود را از طريق فراخوان عمومي به شركت‌ها‌ي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهار‌شنبه مــورخ 97/11/24 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد فراخوان

<< بازگشت به ليست مناقصات