عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/29/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" عمليات احداث فنس حفاظت از نوارنقاله هاي"
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نظر را از لینک ذیل دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 97/11/30 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود Fence drawing
دانلود Fence plan
دانلود آيين نامه صيانت فضاي سبز (1) HSE
دانلود آيين نامه نقشه برداري و GIS گلگهر
دانلود برآورد
دانلود شيوه نامه صيانت از انرژي گلكهر (6)
دانلود شيوه نامه كدينگ اسناد و تجهيزات (5)
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامین کنندگان شركت معدني و صنعتي گل گهر (29)
دانلود موازين HSE (11)

<< بازگشت به ليست مناقصات