عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره 97/26/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد
" اجراي عمليات حفاري اكتشافي به میزان 39،700 متر"
را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان محترم مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 97/12/04 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 23 و97/11/24 براي متقاضيان بلامانع مي‌باشد.
مدیریت قراردادها و معاملات
شركت معدني و صنعتي گل گهر
دانلود اسناد مناقصه
دانلود آيين نامه صيانت فضاي سبز 2
دانلود شيوه نامه صيانت از انرژي گلكهر
دانلود شيوه نامه كدينگ اسناد و تجهيزات 6
دانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامین کنندگان شركت معدني و صنعتي گل گهر (29)
دانلود موازين HSE (11)

<< بازگشت به ليست مناقصات