عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 1/97/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "عملیات اجرایی احداث ساختمان رستوران (کارخانه تغلیظ)" را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ مدارك مناقصه به سايت WWW.GEG.IR مراجعه و مدارک مذکور را از قسمت مناقصه ها و مزایده ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 5/2/97 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 28/1/97 براي متقاضيان بلامانع است. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر ----------------------------------------------------------- اسناد مناقصه --------------------------------------- دریافت مستندات مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات