عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومی تجدید شده (سوم) شماره 96/03/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "تهيه مصالح و اجراي خطوط جمع آوري و انتقال آب ازدو حلقه چاه قطاربنه" را از طريق مناقصه به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دریافت نمايند . جهت بازدید واجدین شرایط از محل اجرای پروژه ، روز شنبه مورخ 97/02/01 تعیین شده است. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 97/02/05 در محــل دفتر کميسيون معـاملات واقع در سایت مجتمع و دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. مدیریت امور قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر الف- دانلود البوم مناقصه ب - دانلود اسناد مناقصه ج - دانلود فرم مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات