عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/03/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "تعميرات و بهسازي تاسيسات برقي(روشنايي) و نوسازي معابر پارك مركزي" را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا كليه متقاضيان مي توانند مدارك مورد نياز را از لينك ذيل دريافت نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 15/2/97 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 8/2/97 براي متقاضيان بلامانع است. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات