عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/5/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " اجراي سايبان ، كف‌سازي و فنس‌كشي محوطه مجاور انبارهاي 23 و 24 " خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 97/03/09 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ 97/02/31 براي متقاضيان بلامانع است. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد مناقصه دانلود فرم پرسشنامه دانلود فهرست بها انبار 23 و 24 دانلود لیست بخشنامه دانلود نقشه سایبان انبار24 دانلود نقشه سایبان انبار23 دانلود نقشه فنسکشی اطراف انبار 24 دانلود نقشه کفسازی انبار24

<< بازگشت به ليست مناقصات