عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/6/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " ساخت رمپ ورودي انبار امولايت، تهيه و نصب درب‌هاي كركره‌اي پاركينگ پاسگاه ناريه و فنس‌كشي اطراف مخزن سوخت مجتمع " خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان میتوانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 97/03/09 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز يكشنبه مورخ 97/02/30 براي متقاضيان بلامانع است. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد مناقصه دانلود فرم پرسشنامه دانلود فهرست بها دانلود لیست بخشنامه دانلود نقشه پارکینگ امولایت دانلود فنس مخزن سوخت دانلود نقشه کف سازی رمپ

<< بازگشت به ليست مناقصات