عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/08/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "طراحي، خريد و ساخت ، نصب و ایجاد سازه هاي دسترسي به تجهيزات كارخانه گندله سازي شماره 2 " خود را بصورت EPC و از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا كليه متقاضيان مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 23/3/97 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 12/3/97 و 13/3/97 براي متقاضيان الزامي مي‌باشد. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد مناقصه استانداردهاي رنگ آميزي و حفاظت از سازه هاي فولادي فرم پرسشنامه ارزيابي تامین کنندگان شركت معدني و صنعتي گل گهر

<< بازگشت به ليست مناقصات