عنوان مناقصه :آگهي استعلام عمومي شماره 97/02/س
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد"خريد گل طبيعي و مصنوعي و انجام تزئينات" خود را از طريق استعلام عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا كليه متقاضيان مي‌توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دو شنبه مــورخ 97/04/11 در محــل دفتر كميسيون معـاملات مجتمع مي باشد. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد استعلام

<< بازگشت به ليست مناقصات