عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 97/07/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " قفسه بندي سوله انبار مغزه " خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان می توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 20/4/97 در محــل دفتر كميسيون معـاملات واقع در مجتمع مي باشد. ضمناً متقاضيان مي‌توانند روز دوشنبه مورخ 12/4/97 از محل اجراي پروژه بازديد نمايند. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد مناقصه

<< بازگشت به ليست مناقصات