عنوان مناقصه :آگهي مناقصه عمومي شماره 97/10/ع
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "تأمين قطعات مورد نياز، تعميرات، تست و راه اندازي يك دستگاه ديزل ژنراتور مدل MTU 20V 956 TB 32 " خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان می توانند مدارک مورد نیاز را از لینک ذیل دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 30/4/97 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه در روزهاي دوشنبه و سه شنبه مورخ 11 و 12/4/97 براي متقاضيان الزامي مي‌باشد. مدیریت قراردادها و معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر دانلود اسناد مناقصه دانلود شیوه نامه دانلود فرم پرسشنامه

<< بازگشت به ليست مناقصات